พาสปอร์ต

อยากจะมี “สัญชาติที่สอง” ต้องใช้เงินเท่าไร

เทรนด์การเป็นเจ้าของพาสปอร์ตใบที่สองกำลังเป็นที่นิยมในหมู่เศรษฐีผู้มีอันจะกินหรือ Ultra High Net Worth หรือแม้แต่ผู้ที่ทรงอำนาจทางการเมือง...More

3057 0